Η Συμπληρωματική Εξέταση στη Γερμανική Σχολή Αθηνών

Το Γενικό Δικαίωμα Πρόσβασης στα Γερμανικά Πανεπιστήμια

Οι μαθητές του γερμανικού τμήματος αποκτούν το Γενικό Δικαίωμα Πρόσβασης στα Γερμανικά Πανεπιστήμια για όλους τους κλάδους σπουδών μέσω της επιτυχούς ολοκλήρωσης – απόκτησης του γερμανικού απολυτηρίου (Reifeprüfung).

Οι μαθητές του ελληνικού τμήματος μπορούν να αποκτήσουν αυτό το Γενικό Δικαίωμα Πρόσβασης, συμμετέχοντας σύμφωνα με την από τη 10η Δεκεμβρίου του 2008 ισχύουσα απόφαση της Ομοσπονδιακής Επιτροπής (BLASchA) στη Συμπληρωματική Εξέταση. Το Γενικό Δικαίωμα Πρόσβασης στα Γερμανικά Πανεπιστήμια αποκτάται στη Γερμανική Σχολή Αθηνών, εφόσον ισχύουν οι εξής δύο προϋποθέσεις:

α)  Επιτυχία στη Συμπληρωματική Εξέταση
β)  Απολυτήριο Λυκείου

Η εξέταση για το Γενικό Δικαίωμα Πρόσβασης στα Γερμανικά Πανεπιστήμια διαφοροποιείται στο ελληνικό τμήμα ως προς το ότι δεν αποτελεί αυτόνομο απολυτήριο τίτλο, αλλά συμπληρώνεται από το Απολυτήριο Γενικού Λυκείου. Για το λόγο αυτό ονομάζεται «Συμπληρωματική Εξέταση».

 

pdf Συμπληρωματική εξέταση 2018

pdf Ενημέρωση για την συμπληρωματική εξέταση 2018

pdf Σχήμα - Το Γερμανικό Απολυτήριο Μ.Ε. - Abitur

pdf Σχήμα - Ο μέσος όρος του δικαιώματος φοίτησης στα γερμανικά πανεπιστήμια

pdf Η συμπληρωματική εξέταση στην DSA - παρουσίαση για τους γονείς και τους μαθητές των τάξεων 11 και 12