Εξειδικευμένα λεξικά

Στο σημείο αυτό συγκεντρώθηκαν εξειδικευμένοι όροι για τα Μαθηματικά & τη Φυσική, τη Βιολογία, τη Χημεία, την Πληροφορική και τη Μουσική, οι οποίοι καταγράφηκαν με αλφαβητική σειρά στα Γερμανικά → Ελληνικά και Ελληνικά → Γερμανικά. Έτσι έχετε στη διάθεσή σας ένα έργο αναφοράς εξειδικευμένων όρων των αντίστοιχων μαθημάτων για το σύνολο της σχολικής φοίτησης.

folder Εξειδικευμένα λεξικά